ΕΡΕΥΝΑ

ΕΡΕΥΝΑ

Ενα από τα δυνατά σημεία της Ferrero είναι η συνεχής έρευνα επικεντρωμένη στη δημιουργία προϊόντων πάντοτε καινοτόμων και πρωτότυπων. Ενα έργο δύσκολο και δεσμευτικό, το οποίο έχει ανατεθεί σε μια από τις εταιρείες του Ομίλου, τη Soremartec (Société de Recherche de Marketing et Technique) – στο εσωτερικό της οποίας λειτουργεί το τμήμα ‘Ερευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου Ferrero.
Η αποστολή της Soremartec συνίσταται στη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων προϊόντων, με απόλυτο σεβασμό στη φιλοσοφία της Ferrero: δηλαδή σπεσιαλιτέ απόλυτα πρωτότυπες, ικανές για τη δημιουργία νέων κατηγοριών στην αγορά, και τα οποία χαρακτηρίζονται από μοναδικά συστατικά, που έχουν παρασκευαστεί με τη χρήση τεχνολογικά πολύπλοκων παραγωγικών διαδικασιών.
Ανάμεσα στις στρατηγικές δραστηριότητές της, η οργανοληπτική και αισθητική αξιολόγηση των προϊόντων, και η παρακολούθηση – από μια ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών - του τομέα βιομηχανίας τροφίμων γιά τον προσδιορισμό και δοκιμή νέων ιδιαίτερων τεχνικών, συχνά δανεισμένων από άλλους παραγωγικούς τομείς, χρήσιμων στην μετατροπή των πρώτων υλών σε “ξεχωριστά” προιόντα και στην υλοποίηση παραγωγικών κύκλων, ικανών να εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα και αποδοτικότητα με το μικρότερο δυνατό κόστος.


TEΧNOΛOΓIA

TEΧNOΛOΓIA

Η καθημερινή διακίνηση εκατομυρίων ζαχαρωδών προϊόντων υψηλής ποιότητας στις αγορές όλου τού κόσμου γίνεται δυνατή μόνο μέσα από μια πολιτική συνεχούς καινοτομίας, η οποία επεκτείνεται και στις διαδικασίες παραγωγής και του packaging.
Έτσι είναι για τη Ferrero, η οποία κάθε χρόνο πραγματοποιεί επενδύσεις για την είσοδο τεχνικών και οργανωτικών καινοτομιών στις γραμμές παραγωγής.
Η εταιρία κατέχει πολλές κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες με σκοπό την προστασία της δημιουργικότητας και της εφευρετικότητας που εφαρμόζονται στην παραγωγική διαδικασία των προιόντων της
Η συνεχής προσοχή στη ποιότητα, σε συνάρτηση με την ανάγκη για τη δημιουργία προϊόντων απόλυτα πρωτότυπων, απαιτούν συχνά την ανάπτυξη ειδικών τεχνικών και μηχανημάτων. Παράδειγμα η περίπτωση του Ferrero Rocher, που περιλαμβάνει ένα σφαιρικό περίβλημα γκοφρέτας: αυτό το συστατικό ιδιαίτερου σχήματος (που στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλα προϊόντα της Ferrero) απαιτούσε τη μελέτη και την υλοποίηση μοναδικών μηχανημάτων, τα οποία δεν υπήρχαν στην αγορά.
Η Ferrero βρίσκεται στην αιχμή της πρωτοπορίας και στον τομέα του packaging., σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας νέες τεχνικές συσκευασίας, με στόχο την βελτίωση της προστασίας των προϊόντων και του shelf-life (δηλαδή τη ζωή του προιόντος στα σημεία πώλησης), που εξασφαλιζονται μέσα από λεπτομερείς ελέγχους φυσικών χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων.
Συγκεκριμένα, εξελίσονται νέες τεχνικές λύσεις με σκοπό την ελαχιστοποίηση της επίδρασης των αλλαγών της θερμοκρασίας σε δύσκολα κλίματα: ενεργές συσκευασίες (που ασκούν ενέργειες προστασίας και συντήρησης, π.χ. αποροφώντας οξυγόνο), anti-tampering (ικανές να προστατεύουν τα προϊόντα από τυχόν ζημιές) και υψηλή προστασία από το οξυγόνο (που γίνεται με φιλμ αδιάβροχα κυρίως στο οξυγόνο) για τον περιορισμό της οξύδωσης.
Ακόμη και απλές ενέργειες, όπως το δέσιμο μιας ταινίας, η μια διακόσμηση, μπορούν να παρουσιάσουν πρόβλημα όταν πρέπει να εφαρμοστούν σε ένα τεράστιο όγκο έτοιμων προϊόντων. Μάλιστα είναι σχεδόν αδύνατη, η διαχείριση αυτών των δραστηριοτήτων χειροκίνητα, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η αρτιότητα των προϊόντων.
Γι αυτό το λόγο για τη διακόσμηση των συσκευασιών με ομοιογενή τρόπο, μειώνοντας στο ελάχιστο την μετακίνησή τους, η Ferrero εφαρμόζει ένα υψηλό επίπεδο αυτοματοποίησης στις γραμμές παραγωγής της. Συστήματα και μηχανές μελετημένα για να λειτουργουν συγχρόνως σε δεκάδες προϊόντα, δίνοντας στο καθένα τη τυπική φροντίδα και προσοχή μιας δραστηριότητας βιοτεχνίας.