ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στον βιομηχανοποιημένο κόσμο η εξέλιξη σε μια ζωή όλο πιο καθιστική, για προσωπικούς η περιβαλλοντικούς λόγους, έχει προκαλέσει μιά αύξηση των προβλημάτων υγείας, που συνδέονται εν μέρει άμεσα ή έμεσα με την υπερβολική λήψη τροφής. Αξιολογήσαμε λοιπόν με προσοχή τις επιπτώσεις των προϊόντων μας, όταν αυτά αναλώνονται με σωστό τρόπο, στο μεταβολισμό.
Τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών, που έγιναν με αυστηρότητα όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς, μας διαβεβαίωσαν απόλυτα όσον αφορά την ισορροπία λιπαρών, σακχάρων και την αίσθηση πληρότητας.
Ωστόσο, το φαινόμενο της παχυσαρκίας και η ταχεία επέκτασή του, στις παιδικές ηλικίες, μας ώθησαν να παίξουμε ενεργό ρόλο σε πολλές χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, στην ενεργή υποστήριξη προγραμμάτων διατροφικής αγωγής (Χορηγία EPODE σε συνεργασία με το Διευθυντήριο Προστασίας Υγείας και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ) όπως και σε πρωτοβουλίες με στόχο να διδάξουν στα παιδιά να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα στα διαφημιστικά μηνύματα και τα τηλεοπτικά προγράμματα ( Media Smart ).
Η Ferrero επί πλέον έχει δεσμευθεί στην προώθηση της υπεύθυνης διαφήμισης και σέβεται τους αυτο-ρυθμιστικούς κώδικες που αναγνωρίζονται από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC)

Από την 1η Ιανουαριου 2012, ο Όμιλος Ferrero εφαρμόζει ειδικές αρχές, όσον αφορά τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ, το πλήρες κείμενο των οποίων μπορείτε να βρείτε στον εταιρικό μας ιστότοπο > πατήστε εδώ