ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 Στόχος μας με αυτόν τον Κώδικα Δεοντολογίας, ειίναι να περιορισθούν στο ελάχιστο, τυχόν αβεβαιότητες όσον αφορά θέματα συμπεριφοράς, αλλά και να δώσουμε σε όλους οσους συνεργάζονται με την εταιρεία μας τη δυνατότητα καλύτερης κατανόησης των βασικών αξιών μας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί μια ευκαιρία όχι μόνο για την επισημοποίηση μιας καλά εδραιωμένης υπεροχής, αλλά και για την δημιουργία ενός οδηγού, μιας "πυξίδας", που κατευθύνει τις πολυπλοκότητες σχετικά με μελλοντικές συμπεριφορές, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έγγραφο σε μορφή PDF >