Πολιτική Cookies

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που περιέχει μικρό αριθμό πληροφοριών για τη δραστηριότητα ενός χρήστη σε έναν ιστότοπο, τις οποίες πληροφορίες αποθηκεύει στη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου ο χρήστης να αποκτήσει πρόσβαση στον ιστότοπο. Τα cookies δεν βλάπτουν τη συσκευή σας και μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε μία καλύτερη εμπειρία πλοήγησης και γρηγορότερη ανταπόκριση στον ιστότοπό μας. Οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, περιλαμβανομένης αυτής που μας επιτρέπει να σας στέλνουμε διαφημίσεις, θα αποθηκεύεται μόνο μετά από προηγούμενη συγκατάθεσή σας, η οποία θα δίδεται μέσω της συνέχισης της πλοήγησης στον ιστότοπό μας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ορίζεται κατωτέρω.

Σας καλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν για να κατανοήσετε καλύτερα τα είδη των cookies που χρησιμοποιούμε και πώς μπορείτε να εξατομικεύσετε τη χρήση των cookies βάσει των προτιμήσεών σας.

Είδη cookies που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε στον ιστότοπο

Ο ιστότοπός μας μπορεί να κάνει χρήση τόσο κάποιων cookies για τα οποία δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας προκειμένου να εγκατασταθούν στη συσκευή σας, όσο και κάποιων cookies που μπορούν να εγκατασταθούν μόνο κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσής σας.

A. Τεχνικά Cookies (ΔΕΝ απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεσή σας): είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και σας δίνουν πρόσβαση στις σχετικές λειτουργίες του (cookies προγράμματος περιήγησης): αυτά είναι κυρίως cookies συνεδρίας. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε λειτουργικά cookies, τα οποία μας επιτρέπουν να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, ώστε να βελτιώνουμε την εμπειρία πλοήγησής σας στον ιστότοπό μας (ενδεικτικά, αποθηκεύοντας την ταυτότητά σας ως εγγεγραμμένου χρήστη του ιστότοπου όταν επιλέγετε το στοιχείο “Να με θυμάσαι”, κατευθύνοντάς σας σε ιστοσελίδες στη γλώσσα που έχετε επιλέξει ή στη γλώσσα της χώρας από την οποία αποκτάτε πρόσβαση τον ιστότοπο, καταγράφοντας τις προτιμήσεις σας αναφορικά με το εάν αποδέχεστε ή όχι cookies κατάρτισης προφίλ). Για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία των cookies αυτών καθώς και η καταγραφή των προτιμήσεών σας, τα cookies αυτά δεν θα διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της πλοήγησής σας. Ωστόσο, τα cookies αυτά έχουν μία διάρκεια ισχύος (που δεν υπερβαίνει τα 2 έτη) μετά την πάροδο της οποίας απενεργοποιούνται αυτομάτως. Τα cookies αυτά και οι πληροφορίες τις οποίες περιέχουν, δεν θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται ανωτέρω. Η εγκατάσταση τεχνικών cookies δεν απαιτεί την προηγούμενη συγκατάθεσή σας: τα τοποθετούμε αυτομάτως στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή ζητάτε συγκεκριμένες λειτουργίες αυτού (για παράδειγμα, όταν κάνετε κλικ στο στοιχείο “Να με θυμάσαι”). Μπορείτε να αποφασίσετε να απενεργοποιήσετε τα cookies ανά πάσα στιγμή, αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, αυτό μπορεί να έχει σαν συνέπεια ο ιστότοπος να μην εμφανίζεται σωστά.

B. Cookies κατάρτισης προφίλ (απαιτείται προηγούμενη ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ σας): ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί επίσης cookies κατάρτισης προφίλ, τα οποία μπορούν να εγκατασταθούν μόνο μετά από προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Επιπλέον, ο ιστότοπός μας ενδέχεται να εγκαταστήσει cookies που ανήκουν σε τρίτα μέρη, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι έχετε δώσει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας στην σχετική εγκατάσταση. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των cookies τους. Τα τρίτα αυτά μέρη είναι τα ακόλουθα:

  • Google Inc. (μέσω των υπηρεσιών Google Analytics και Google Doubleclick καθώς και, όπου ισχύει, Google Plus plug-in)
  • Facebook(μέσω plug-ins)
  • Twitter (μέσω plug-ins)
  • Pinterest (μέσω plug-ins)

Τα cookies κατάρτισης προφίλ ενδέχεται να περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τον ορισμό των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα cookies κατάρτισης προφίλ για διαφημιστικούς σκοπούς, τα cookies επαναστόχευσης, τα cookies των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και τα cookies ανάλυσης, πέραν αυτών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστική συγκεντρωτική ανάλυση.

Cookies κατάρτισης προφίλ για διαφημιστικούς σκοπούς: δημιουργούν το προφίλ χρήστη για να στέλνουν διαφημίσεις που ταιριάζουν στις προτιμήσεις που εκδηλώνουν οι χρήστες καθώς πλοηγούνται στο διαδίκτυο.

Cookies επαναστόχευσης: χρησιμοποιούνται για να στέλνουν διαφημίσεις που σχετίζονται με προϊόντα, τα οποία είναι παρεμφερή με αυτά για τα οποία έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον (π.χ. εμφανίζουν σελίδες με προϊόντα που έχετε επισκεφθεί στον ιστότοπό μας όταν πλοηγήστε σε ιστότοπους που σχετίζονται με εμάς) ή για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των ενεργειών μάρκετινγκ (των δικών μας ή τρίτων μερών).

Cookies ανάλυσης: καταγράφουν τις επιλογές σας και τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπό μας για να πραγματοποιηθεί στατιστική ανάλυση, για εμάς ή για τρίτα μέρη, παρακολουθώντας τις προτιμήσεις σας και τη συμπεριφορά σας κατά την πλοήγηση, καθώς και για να σας στέλνουν εξατομικευμένες διαφημίσεις.

Cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης: ο ιστότοπός μας επιτρέπει, επιπλέον, σε ορισμένα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook, Twitter) να εγκαθιστούν τα δικά τους cookies μέσω δικών τους plug-ins. Τα cookies αυτά τα διαχειρίζονται απευθείας τρίτα μέρη και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να σας στέλνουν διαφημίσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, όταν πλοηγείστε σε άλλους ιστότοπους.

Όλα αυτά τα cookies θα εγκαθίστανται μόνο εφόσον έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Για τον λόγο αυτό, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ένα ειδικό μπάνερ (banner) σας ενημερώνει ότι (i) ο ιστότοπός μας κάνει χρήση cookies ανάλυσης, κατάρτισης προφίλ και επαναστόχευσης, τα οποία ανήκουν σε εμάς ή σε τρίτα μέρη και ότι (ii) εφόσον κλείσετε το banner ή συνεχίσετε την πλοήγησή σας κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε στοιχείο του ιστότοπου που βρίσκεται εκτός του banner ή επισκεφθείτε κάποια άλλη περιοχή του ιστότοπου, δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας στη χρήση των cookies. Θα καταγράφουμε τη συγκατάθεσή σας (εφόσον υφίσταται) μέσω ενός ειδικού τεχνικού cookie. Συνεπεία των ανωτέρω, το banner για τα cookies δεν θα επανεμφανίζεται όταν επιλέγετε στο μέλλον να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας. Εάν αποφασίσετε να διαγράψετε τεχνικά cookies, παρακαλούμε λάβετε υπόψιν σας ότι δεν θα μπορούμε να εντοπίσουμε πλέον τη συγκατάθεσή σας, με αποτέλεσμα, το banner για τα cookies να ξαναεμφανίζεται κατά τη νέα σας επίσκεψη στον ιστότοπό μας. Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε ελεύθερα να αποφασίσετε να εμποδίσετε την εγκατάσταση cookies κατάρτισης προφίλ (είτε πρόκειται για cookies ανάλυσης που ανήκουν σε τρίτα μέρη, cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επαναστόχευσης ή κατάρτισης προφίλ) ή να ανακαλέσετε τυχόν προηγούμενη συγκατάθεσή σας χωρίς να επηρεάζεται η δυνατότητά σας να επισκέπτεστε τον ιστότοπο και να επωφελείστε του περιεχομένου του. Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να το κάνετε, παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τις πολιτικές για τα cookies τρίτων μερών, οι οποίες διατίθενται στους κατωτέρω συνδέσμους.

Πώς να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τα cookies

Όλα τα cookies (τεχνικά cookies and cookies κατάρτισης προφίλ)

Μπορείτε να αποφασίσετε εάν επιθυμείτε να επιτρέψετε ή όχι την εγκατάσταση cookies κάνοντας επίσης χρήση της περιοχής ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, εάν απενεργοποιήσετε ένα ή περισσότερα cookies, ορισμένα χαρακτηριστικά αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να επηρεαστούν (παρακαλούμε λάβετε υπόψιν σας ότι τα cookies περιήγησης είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία των βασικών στοιχείων του ιστότοπου). Η διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησης που σχετίζεται με την επιλογή αυτή μπορεί να εντοπιστεί και να τροποποιηθεί στον πίνακα ρυθμίσεων του προγράμματός σας περιήγησης. Παρακαλούμε επιλέξτε τον δικό σας περιηγητή μεταξύ αυτών που παρατίθενται κατωτέρω, για να λάβετε πληροφορίες αναφορικά με το πώς να αλλάξετε τις σχετικές ρυθμίσεις για τα cookies.
Cookies τρίτων μερών για τα οποία απαιτείται συγκατάθεση:

Η εγκατάσταση cookies κατάρτισης προφίλ, επαναστόχευσης, ανάλυσης, καθώς και cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ανήκουν σε τρίτα μέρη, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με τα cookies αυτά, περιλαμβανομένης της συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, αποτελεί ευθύνη των τρίτων αυτών μερών. Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τα cookies αυτά, καθώς και για τα τρίτα μέρη που μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουν συλλεγεί ή πώς να τα ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε, μπορείτε να διαβάσετε τις πολιτικές για τα cookies των τρίτων αυτών μερών, επισκεπτόμενοι οποιονδήποτε από τους κατωτέρω συνδέσμους:

Google Analytics
Google Doubleclick
Facebook
Pinterest
Twitter

Ειδικότερα, τα cookies που εμφανίζονται στον ιστότοπο (πέραν των τεχνικών cookies) περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Τεχνική ονομασία Σκοπός Είδος Cookie Λήξη Τομέας (Domain) Πληροφορίες
AWSELB Χρησιμοποιείται για τη χαρτογράφηση της συνεδρίας ανά περίπτωση Τεχνικό Cookie Συνεδρία www.ferrero.gr Αυτό το cookie συνδέεται με την λειτουργία Amazon Web Services Elastic Load Balancing για την διαβίβαση αιτήματος του πελάτη στον διακομιστή.
Ο βασικός σκοπός αυτού του cookie είναι: Απολύτως απαραίτητο
https://cookiepedia.co.uk/cookies/AWSELB
PHPSESSID Χρησιμοποιείται για να διατηρεί τις μεταβλητές χρήσης της συνεδρίας Τεχνικό Cookie Συνεδρία www.ferrero.gr Είναι ένα Cookie αναγνώρισης συνεδρίας που προέρχεται από εφαρμογές που στηρίζονται στην γλώσσα PHP.
Είναι ένα προσδιοριστικό γενικής χρήσης που χρησιμοποιείται για να διατηρεί τις μεταβλητές χρήσης της συνεδρίας.
Συνήθως πρόκειται για ένα τυχαία δημιουργούμενο αριθμό, του οποίου η χρήση προσδιορίζεται στον ισότοπο αλλά ένα καλό παράδειγμα είναι η διατήρηση της σύνδεσης ενόσω ο χρήστης αλλάζει σελίδες.
Ο βασικός σκοπός αυτού του cookie είναι: Aπολύτως απαραίτητο.
https://cookiepedia.co.uk/cookies/phpsessid
https://en.wikipedia.org/wiki/Session_ID
lang Γλώσσα Τεχνικό- Λειτουργικό Cookie 1 έτος www.ferrero.gr Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη cookies που συνδέονται με αυτή την ονομασία και γενικά συνιστάται να ενημερώνεται ο χρήστης για τον τρόπο χρήσης τους σε ένα ιστότοπο.
Όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσει την επιλογή της γλώσσας, πιθανώς για να εξυπηρετηθεί το περιεχόμενο στην αποθηκευμένη γλώσσα.
Ο βασικός σκοπός αυτού του cookie είναι: Λειτουργικότητα.
https://cookiepedia.co.uk/cookies/lang


Επιπλέον, ορισμένα διαφημιστικά δίκτυα σας επιτρέπουν να αρνηθείτε τη συγκατάθεσή σας σε εξατομικευμένες επικοινωνίες. Αυτό δεν θα εμποδίσει την εγκατάσταση των cookies, αλλά θα αναστείλει τη χρήση και συλλογή ορισμένων δεδομένων από τους διαφημιστές που συνδέονται με το δίκτυο. Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν σας ότι, παρόλο που στα δίκτυα αυτά συμμετέχουν ορισμένες από τις μεγαλύτερες διαφημιστικές εταιρείες, ένα τρίτο μέρος που τοποθετεί cookies μέσω του ιστότοπου ενδέχεται να μην ανήκει στα δίκτυα αυτά, με αποτέλεσμα, να συνεχίσετε να λαμβάνετε cookies από το τρίτο αυτό μέρος. Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για το θέμα αυτό, σας καλούμε να επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση: http://www.youronlinechoices.com/gr/.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών πραγματοποιείται από τη Ferrero International S.A. Greece Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αρτέμιδος 3, Τ.Κ. 151 25, ενεργούσα υπό την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις μεθόδους και τους σκοπούς επεξεργασίας, καθώς και για να ασκήσετε τα δικαιώματα που χορηγούνται στους χρήστες σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και τον Κανονισμό για τη Ιδιωτική Ζωή και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, παρακαλούμε μελετήστε προσεχτικά την πολιτική μας για την ιδιωτικότητα. Συνιστούμε και σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Πολιτική Cookies για να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις αυτής.