Οι θεμελιώδεις αξίες

ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Η διαρκής προσοχή στις ανάγκες των καταναλωτών αποτελεί θεμέλιο της πολιτικής της εταιρείας, η οποία βασίζεται στη μέγιστη διαφάνεια και την εξαιρετική ποιότητα. Η αφοσίωση της εταιρείας προς τους καταναλωτές και η εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουν τα προϊόντα μας μέσα από τις καθημερινές τους αγορές αποτελούν τον πυρήνα της μακροχρόνιας σχέσης που απολαμβάνουμε μαζί τους.
Οι πρακτικές που ακολουθούμε στην Εταιρεία βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ συναδέλφων, την πλήρη αφοσίωση και διαφάνεια προς τον Όμιλο, αλλά και προς κάθε συνεργάτη ή κοινωνικό εταίρο με τον οποίο συνεργαζόμαστε καθημερινά.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Σεβόμενοι την αρχή της ίσης μεταχείρισης, προωθούμε την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των ανθρώπων μας, ενισχύοντας έτσι τους δεσμούς μας με τις τοπικές κοινωνίες στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε.

Δεσμευόμαστε για την αποφυγή οποιασδήποτε διάκρισης στις εργασιακές πρακτικές που εφαρμόζουμε σε κάθε εταιρεία του Ομίλου, ξεκινώντας από την πρώτη ημέρα της πρόσληψης. Εμπνεόμενοι από τις Αρχές της επαγγελματικής ανάπτυξης και της αξιοκρατίας, θέτουμε ως πρωταρχικό στόχο της στρατηγικής μας τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εργασίας.

Εγγυόμαστε ότι οι υπάλληλοί μας είναι ελεύθεροι να συμμετέχουν σε συνδικαλιστικά σωματεία και αναγνωρίζουμε το ρόλο των σωματείων σε θέματα εργασιακών συμβάσεων.
Η προστασία της υγείας και ο σεβασμός για το περιβάλλον βρίσκονται στον πυρήνα των επιχειρησιακών μας πρακτικών. Η διαχείριση των εγκαταστάσεων του Ομίλου περιλαμβάνει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υδάτινων πόρων, καθώς και βιώσιμων πρώτων υλών ή άλλων υλικών. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα σε κάθε του μορφή και ειδικότερα μέσα από τη μείωση των εκπομπών αερίων, αλλά και την ελαχιστοποίηση και ορθή διαχείριση των αποβλήτων μας.

Στηρίζουμε την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ενώ σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρόπο απόλυτο και χωρίς επιφυλάξεις, σε όλα τα μέρη όπου οι εταιρείες του Ομίλου Ferrero ασκούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.
Υποστηρίζουμε την κατάργηση της παιδικής εργασίας, καθώς και οποιασδήποτε μορφής αναγκαστικής ή καταναγκαστικής εργασίας σε ολόκληρη την προμηθευτική μας αλυσίδα, στο βαθμό που μπορούμε να επηρεάσουμε προς αυτή την κατεύθυνση με συγκεκριμένα νομικά μέσα και αξιοποιώντας τις στενές μας σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες».

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Μετά την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας στην Ιταλία, ο Michele Ferrero αποφασίζει να ξεκινήσει την παραγωγή των προϊόντων του και στο εξωτερικό. Το 1956 εγκαινιάζεται ένα μεγάλο εργοστάσιο στη Γερμανία, και λίγο αργότερα,ένα ακόμη στη Γαλλία. Ήταν το προοίμιο μιας ταχύτατης εξάπλωσης της Ferrero στην Ευρώπη, με την ίδρυση εμπορικών και παραγωγικών μονάδων στο Βέλγιο, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Ελβετία, τη Σουηδία, τη Μ. Βρετανία, την Ιρλανδία και την Ισπανία. Τις δεκαετίες που ακολουθούν, η Ferrero γίνεται παγκόσμια, με εργοστάσια και εμπορική παρουσία στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, τη Νοτιοανατολική Ασία, την Ανατολική Ευρώπη, την Αφρική, την Αυστραλία και πιο πρόσφατα, την Τουρκία, το Μεξικό και την Κίνα.

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η επικοινωνία μας με τους καταναλωτές, περιλαμβανομένων των διαφημίσεων, γίνεται με τρόπο που σέβεται τις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της οικογένειας και των παιδιών, σύμφωνα πάντα με τις ηθικές Αρχές του Ομίλου Ferrero. Βασίζεται στην παροχή συμβουλών σχετικά με τη σωστή χρήση των προϊόντων μας και εμπνέεται από την προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Οι δημόσιες θέσεις μας σε σχέση με κάθε διεθνή, εθνικό ή τοπικό θεσμικό παράγοντα βασίζονται σε στέρεες επιστημονικές βάσεις , εμπνεόμενες πάντοτε από τις Αρχές της ειλικρινούς συμπεριφοράς και της διαφάνειας».

ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Στόχος μας είναι να δημιουργούμε μοναδικά προϊόντα να αναπτύσσουμε καινοτόμες διαδικασίες παραγωγής και έρευνας, και να χρησιμοποιούμε τις δικές μας τεχνολογίες. Για εμάς, τα στοιχεία που κάνουν αυτό το ταξίδι ενδιαφέρον είναι το πάθος για την έρευνα, η έντονη επιθυμία να καταρρίπτουμε προϋπάρχοντα υποδείγματα, και η διάνοιξη νέων δρόμων, μακριά από παγιωμένες παραδοσιακές τεχνικές.

Εφαρμόζουμε ενοποιημένες διαδικασίες ποιότητας και ιχνηλασιμότητας, με στόχο να διατηρήσουμε τα οργανοληπτικά και διατροφικά χαρακτηριστικά των πρώτων υλών μας.

Ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία της επιτυχίας μας είναι η προσεκτική επιλογή πρώτων υλών με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα, η προμήθεια των οποίων γίνεται με απόλυτο σεβασμό προς ένα αυστηρό πλαίσιο δεοντολογίας,όσον αφορά τόσο την προέλευση, όσο και τις μεθόδους καλλιέργειας και συγκομιδής.

Σε όλο τον κόσμο δίνεται όλο και μεγαλύτερη προσοχή σε θέματα όπως η διατροφή και η φυσική δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτό, εστιάζουμε τη στρατηγική των ερευνών μας, αλλά και τις παραγωγικές επενδύσεις μας, στη δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας. Δίνοντας έμφαση στη διατροφική αξία και την ποσότητα της κάθε μερίδας, ώστε να μπορούν να αποτελούν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, αφιερώνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των παιδιών και της οικογένειας.


Η Ferrero έχει δημιουργηθεί από πολλές γενιές ανθρώπων που μοιράζονται αυτή ακριβώς τη δέσμευση. Μια δέσμευση η οποία μεταφράζεται στην προσπάθεια να πετυχαίνουμε τους επιχειρηματικούς μας στόχους χωρίς να αποκλίνουμε από τις βασικές Αρχές που μας καθοδηγούν.


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η επιχειρηματικότητα μπορεί να συνδεθεί με τη λέξη“πρωτοβουλία”, αξία που ενσωματώνει τις έννοιες της επιχείρησης και της επιχειρηματικότητας, και η οποία παρακινεί κάποιον να ενεργεί με δική του πρωτοβουλία προκειμένου να καταφέρνει το μέγιστο δυνατό των αποτελεσμάτων.

Η διαφορά ανάμεσα σε μια εξαιρετική στρατηγική και την επιτυχία έγκειται στην ικανότητα να διαμορφώνουμε ένα σαφές όραμα, να είμαστε προδραστικοί με τις επενδύσεις μας, να καλύπτουμε εγκαίρως τις υποχρεώσεις μας και να είμαστε άριστοι στην εκτέλεση.

Ο Όμιλος Ferrero έχει ζήσει ανάλογες επιτυχίες επειδή διαθέτει μια ισχυρή και βαθιά ριζωμένη νοοτροπία που του επιτρέπει να "μαθαίνει μέσα από τις πράξεις του". Ένα βασικό συστατικό της βιωσιμότητας του μοντέλου της Ferrero έχει να κάνει με το ότι, καθώς περνά ο χρόνος, συσσωρεύει γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες σε σχέση μετα προϊόντα, τις αγορές και τους καταναλωτές, οι οποίες μας οδηγούν από τη "δημιουργία αξίας" στην ενδυνάμωση της ""αξίας της δημιουργίας".

Μια μεγάλη συλλογική οντότητα, η οποία εμπνέεται από την πίστη στην πρόοδο και την ικανότητα να οραματίζεται ένα αύριο καλύτερο από το σήμερα. Κι αυτό επειδή τον κόσμο θα τον κατακτούν πάντοτε εκείνοι που ποθούν την επιτυχία και την επιβεβαίωση, κι εκείνοι που είναι αποφασισμένοι να αναζητούν διαρκώς την αριστεία.


ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ, ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ – ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ FERRERO

Προσδιορίζουμε το ποιοί είμαστε μέσα από το σύνθημα: “Δουλεύουμε, δημιουργούμε, προσφέρουμε" (""Work, create, donate”), ένα σύνθημα το οποίο εμπνεύστηκε και παρουσίασε για πρώτη φορά ο Michele Ferrero,τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Στην ουσία, προτιμούμε την “ηθική του πράττειν” παρά την “πρακτική του φαίνεσθαι".

Αυτή η φιλοσοφία έχει εμπνεύσει και συνεχίζει να εμπνέει:

  • το Ίδρυμα Ferrero, έναν οργανισμό αφοσιωμένο στην προσπάθεια του Ομίλου, μέσα από διάφορα κοινωνικά και πολιτιστικά προγράμματα,να διατηρήσει ζωντανή τη σχέση με τους υπαλλήλους μας μετά τη συνταξιοδότησή τους, αλλά και να ενδυναμώσει τους δεσμούς μας με τις τοπικές κοινωνίες στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε.
  • το «Επιχειρηματικό Σχέδιο Michele Ferrero» το οποίο, μέσα από επενδύσεις και αξιοποίηση διαφόρων άλλων πόρων, επιδιώκει να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής στις τοπικές κοινότητες των αναπτυσσομένων χωρών, δείχνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά.
  • τον συνολικό Όμιλο Ferrero και τη διαρκή ενασχόληση με δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του τρόπου που υπάρχουμε και λειτουργούμε από την πρώτη ημέρα».