ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
        Tηλ.: 212 222 3784
        E-mail: info.ferrero.gr@ferrero.com
        Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Πέμπτη 09:00 - 17:30, Παρασκευή, 09:00-15:00.