ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΞΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΑΞΙΑ

Για τον Όμιλο Ferrero, ο όρος εταιρική κοινωνική ευθύνη συνδεόταν πάντοτε με τη φροντίδα για τις τοπικές κοινωνίες και τους ανθρώπους, δηλαδή τους υπαλλήλους της, πρώην και νυν, τους καταναλωτές, τις οικογένειες και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Αυτές οι αρχές κοινωνικής ευθύνης, οι οποίες αποτέλεσαν οδηγό για τη Ferrero κατά τα πρώτα βήματά της στην πόλη Alba, παρέμειναν αναλλοίωτες μέχρι και σήμερα.

Η φιλοσοφία του Ομίλου Ferrero σε σχέση με τη αειφόρο ανάπτυξη βασίζεται στη στρατηγική της εταιρείας στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: «Μοιραζόμαστε αξίες για να δημιουργήσουμε αξία».

Για τη Ferrero, η δημιουργία αξίας που μοιράζονται περισσότεροι άνθρωποι αποτελεί μια πρακτική η οποία επηρεάζει όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας: εκτείνεται από τη φροντίδα για όσους έγραψαν ή συνεχίζουν να γράφουν την ιστορία του Ομίλου, από τη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων και την προώθηση ενός δραστήριου τρόπου ζωής στους νέους και τις οικογένειές τους, μέχρι την ισχυρή δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος και την υποστήριξη βιώσιμων καλλιεργητικών πρακτικών.

Σήμερα, η στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου καλύπτει δύο κύριες κατηγορίες: Άνθρωποι και Πλανήτης».

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Σεβόμενοι την αρχή της ίσης μεταχείρισης, προωθούμε την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των ανθρώπων μας, ενισχύοντας έτσι τους δεσμούς μας με τις τοπικές κοινωνίες στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε.

Δεσμευόμαστε για την αποφυγή οποιασδήποτε διάκρισης στις εργασιακές πρακτικές που εφαρμόζουμε σε κάθε εταιρεία του Ομίλου, ξεκινώντας από την πρώτη ημέρα της πρόσληψης. Εμπνεόμενοι από τις Αρχές της επαγγελματικής ανάπτυξης και της αξιοκρατίας, θέτουμε ως πρωταρχικό στόχο της στρατηγικής μας τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εργασίας.

Εγγυόμαστε ότι οι υπάλληλοί μας είναι ελεύθεροι να συμμετέχουν σε συνδικαλιστικά σωματεία και αναγνωρίζουμε το ρόλο των σωματείων σε θέματα εργασιακών συμβάσεων.
Η προστασία της Υγείας και ο σεβασμός για το περιβάλλον βρίσκονται στον πυρήνα των επιχειρησιακών μας πρακτικών. Η διαχείριση των εγκαταστάσεων του Ομίλου περιλαμβάνει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υδάτινων πόρων, καθώς και βιώσιμων πρώτων υλών ή άλλων υλικών. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα σε κάθε του μορφή και ειδικότερα μέσα από τη μείωση των εκπομπών αερίων, αλλά και την ελαχιστοποίηση και ορθή διαχείριση των αποβλήτων μας.
Στηρίζουμε την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρόπο απόλυτο και χωρίς επιφυλάξεις, σε όλα τα μέρη όπου οι εταιρείες του Ομίλου Ferrero ασκούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Υποστηρίζουμε την κατάργηση της παιδικής εργασίας, καθώς και οποιασδήποτε μορφής αναγκαστικής ή καταναγκαστικής εργασίας σε ολόκληρη την προμηθευτική μας αλυσίδα, στο βαθμό που μπορούμε να επηρεάσουμε προς αυτή την κατεύθυνση με συγκεκριμένα νομικά μέσα και αξιοποιώντας τις στενές μας σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες.

ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Στη Ferrero, το να επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στον πελάτη δεν αποτελεί μόνο μία θεμελιώδη αξία, αλλά και κάτι που εφαρμόζεται κάθε μέρα στην πράξη, με βάση ένα αίσθημα ευθύνης το οποίο υπερβαίνει την έννοια των εμπορικών στόχων. Αυτή η ευθύνη υλοποιείται μέσα από τη στρατηγική της Ferrero σε θέματα διατροφικής αξίας,αλλά και μέσα από τη διαρκή καινοτομία, την ποιότητα και την φρεσκάδα των προϊόντων της, την ασφάλεια των τροφίμων, την υπεύθυνη και ειλικρινή επικοινωνία. Επιπλέον, η Ferrero δείχνει ένα συνεχές ενδιαφέρον για τη ζωή των νυν και των πρώην υπαλλήλων της, καθώς και των ανθρώπων στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται. Η προσήλωσή αυτή αναδεικνύεται επίσης μέσα από τις δραστηριότητες του Ιδρύματος Ferrero και του «Επιχειρηματικού Σχεδίου Michele Ferrero», το οποίο τρέχει σε διάφορες χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Ο Όμιλος παραμένει, επίσης, δεσμευμένος στην προώθηση ενός δραστήριου τρόπου ζωής, απευθυνόμενος στους νέους και τις οικογένειές τους μέσα από το πρόγραμμα Kinder+Sport: "Joy of moving” το οποίο έχει αναπτύξει σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΠΛΑΝΗΤΗΣ

Η παρακολούθηση και ο περιορισμός των επιπτώσεων που προκαλούν οι δραστηριότητές μας σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελούν βασική προτεραιότητα για τον Όμιλο Ferrero. Προς τούτο, διασφαλίζουμε ότι οι κύριες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε προέρχονται από υπεύθυνους παραγωγούς και δεσμευόμαστε ότι η παραγωγή των προϊόντων μας γίνεται με σεβασμό προς το περιβάλλον, αξιοποιώντας τις καλύτερες δυνατές τεχνολογίες και εξασφαλίζοντας ότι η χρήση της ενέργειας, των πρώτων υλών, των υλικών και των άλλων φυσικών πόρων γίνεται με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, καθώς επίσης και ότι η κατανάλωση των υδάτινων πόρων γίνεται με τρόπο εύλογο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο. Αναγνωρίζοντας αυτήν την ευθύνη, η Ferrero δεσμεύεται σθεναρά στην κατεύθυνση της ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, ξεκινώντας από τις πρώτες ύλες, τις μονάδες παραγωγής και τις αποθήκες της, και φτάνοντας σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής της αλυσίδας.