ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο Όμιλος Ferrero ενέκρινε τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που ολοκληρώθηκε την 31η Αυγούστου 2017, στις οποίες εμφανίζει ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 10,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Ferrero International S.A., η μητρική εταιρία του Ομίλου Ferrero, ενέκρινε τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση έως και την 31η Αυγούστου 2017, ημερομηνία κατά την οποία ο Όμιλος περιελάμβανε 91 θυγατρικές με 23 ενεργές μονάδες παραγωγής σε ολόκληρο τον κόσμο, Τα προϊόντα του Ομίλου διατίθενται, απευθείας ή μέσω εξουσιοδοτημένων διανομέων, σε περισσότερες από 170 χώρες.

Παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα, τις προκλήσεις και τις τάσεις του κλάδου, ο Όμιλος ήταν σε θέση να εδραιώσει και να επιβεβαιώσει τις επιδόσεις του κατά τη διάρκεια του 2016/2017. Ο όμιλος Ferrero συνέχισε να αυξάνει τις επενδύσεις στα ιστορικά brands του διατηρώντας παράλληλα τα έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες σε υψηλά επίπεδά και ενισχύοντας τις δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης στο εσωτερικό του.

Ο Όμιλος, υπό την ηγεσία του Εκτελεστικού Προέδρου κ. Giovanni Ferrero, και του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Lapo Civiletti, ολοκλήρωσε τη χρήση έχοντας ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 10,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυξημένο κατά 1.5% σε σχέση με τα 10.3 δισεκατομμύρια ευρώ του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Οι πωλήσεις έτοιμων προϊόντων κατέγραψαν αύξηση 2.2% (2.5% σε σταθερες τιμές) οδηγούμενη απο Ευρωπαϊκές αγορές όπως η Γερμανία, η Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, και οι Ανατολικές Ευρωπαικές χώρες, ενώ παρέμειναν σταθερές στην Ιταλία και τη Γαλλία. Στην αγορά της Αμερικής, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση σε επίπεδο καθαρών πωλήσεων.

ΚΑΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα έτοιμα προϊόντα τα οποία οδήγησαν στην αύξηση των καθαρών πωλήσεων ήταν κυρίως η Nutella, τα Rocher, το Kinder Surprise, το Kinder Joy, το Kinder Bueno και τα TicTac.
Ο μέσος αριθμός των εργαζομένων στον Όμιλο το 2016/2017 ανήλθε στους 30,305 υπαλλήλους, καταγράφοντας αύξηση από τους 29.206 του 2015/2016. Στις 31 Αύγουστου 2017, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων του Ομίλου ήταν 34,543 σε σχεση με τους 32,990 στις 31 Αυγουστου του 2016.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Και αυτή τη χρονιά, ο Όμιλος συνέχισε να επενδύει στην αναβάθμιση και την επέκταση του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και των εργοστασίων του, σύμφωνα με τις επιχειρηματικές και τις κοινωνικές του δεσμεύσεις, εφαρμόζοντας με συνέπεια την εταιρική του στρατηγική. Μέσα από συγκεκριμένες στρατηγικές επιλογές οδηγηθήκαμε σε συνεχείς αναβαθμίσεις της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας, ενώ παράλληλα δεν σταματήσαμε να δίνουμε τη δέουσα προσοχή στη φρεσκάδα και την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος, θέματα τα οποία αποτελούσαν πάντοτε βασικές δεσμεύσεις του Ομίλου Ferrero.

Κατά το οικονομικό έτος 2016/17 ο όμιλος ολοκλήρωσε την εξαγορά της Fannie May Confections Brands, Inc. και της Harry London Chocolate Brands από την 1-800-FLOWERS.com, Inc.
Η ένωση της Ferrero και της Fannie May αντιπροσωπεύει μια σημαντική στρατηγική και πολιτιστική προσαρμογή, βασισμένη σε μακρες οικογενειακές ιστορίες και προιόντα υψηλής ποιότητας.

Ο Όμιλος συνέχισε τη στρατηγική της τεχνολογικής αναβάθμισης μέσα από την αύξηση του παραγωγικού της δυναμικού, με το ύψος των κεφαλαιουχικών επενδύσεων να φτάνει συνολικά τα 744 εκατομμύρια ευρώ (σε σύγκριση με τα 631 εκατομμύρια ευρώ της προηγούμενης χρήσης). Από το σύνολο των κεφαλαιουχικών επενδύσεων, το πιο σημαντικό κομμάτι αφορά τα εργοστάσια και τις μονάδες παραγωγής (660 εκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με τα 552 εκατομμύρια ευρώ της προηγούμενης χρήσης, και κατευθύνθηκε κυρίως στην Ιταλία, τη Γερμανία, την Πολωνία, τον Καναδά και το Λουξεμβούργο.