ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο Όμιλος Ferrero ενέκρινε τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που ολοκληρώθηκε την 31η Αυγούστου 2016, στις οποίες εμφανίζει ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 10,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Ferrero International S.A., η μητρική εταιρία του Ομίλου Ferrero, ενέκρινε τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση έως και την 31η Αυγούστου 2016, ημερομηνία κατά την οποία ο Όμιλος περιελάμβανε 86 θυγατρικές με 22 ενεργές μονάδες παραγωγής σε ολόκληρο τον κόσμο, τρεις από τις οποίες λειτουργούν ως κοινωνικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του «Επιχειρηματικού Σχεδίου MicheleFerrero». Τα προϊόντα του Ομίλου διατίθενται, απευθείας ή μέσω εξουσιοδοτημένων διανομέων, σε περισσότερες από 170 χώρες.
Παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα, τις προκλήσεις και τις τάσεις του κλάδου, η χρήση 2015/2016 υπήρξε εξαιρετική για τον Όμιλο, ο οποίος κατάφερε να αυξήσει τα μεγέθη του και να επεκταθεί σημαντικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος Ferrero πέτυχε σημαντική αύξηση των πωλήσεων ενώ συνέχισε να επενδύει στα brand του, διατηρώντας παράλληλα τα έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες σε υψηλά επίπεδά και ενισχύοντας τις δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης στο εσωτερικό του.

Ο Όμιλος, υπό την ηγεσία του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Giovanni Ferrero, ολοκλήρωσε τη χρήση έχοντας ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 10,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυξημένο κατά 8.2% σε σχέση με τα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ του προηγούμενου οικονομικού έτους.
Οι πωλήσεις έτοιμων προϊόντων κατέγραψαν αύξηση σε κύριες Ευρωπαϊκές αγορές όπως η Γερμανία, η Πολωνία, η Ισπανία και η Γαλλία, ενώ παρέμειναν σταθερές στην Ιταλία. Στην Τουρκία υπήρξε ,επίσης, σημαντική αύξηση των καθαρών πωλήσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Στην αγορά της Αμερικής, οι ΗΠΑ και το Μεξικό κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση σε επίπεδο καθαρών πωλήσεων, ενώ θετικές τάσεις εμφανίστηκαν και στην αγορά της Ινδίας.

ΚΑΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα έτοιμα προϊόντα τα οποία οδήγησαν στην αύξηση των καθαρών πωλήσεων ήταν κυρίως η Nutella, τα Rocher, το Kinder Surprise, το Kinder Joy, το Kinder Bueno και τα TicTac.
Ο μέσος αριθμός των εργαζομένων στον Όμιλο το 2014/2015 ανήλθε στους 29.206 υπαλλήλους, καταγράφοντας αύξηση από τους 25.784 του 2014/2015, κυρίως λόγω της πρώτης πλήρους ενσωμάτωσης της Thorntons. Τον Αύγουστο του 2016, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων έφτασε τους 32.990.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Και αυτή τη χρονιά, ο Όμιλος συνέχισε να επενδύει στην αναβάθμιση και την επέκταση του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και των εργοστασίων του, σύμφωνα με τις επιχειρηματικές και τις κοινωνικές του δεσμεύσεις, εφαρμόζοντας με συνέπεια την εταιρική του στρατηγική. Μέσα από συγκεκριμένες στρατηγικές επιλογές οδηγηθήκαμε σε συνεχείς αναβαθμίσεις της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας, ενώ παράλληλα δεν σταματήσαμε να δίνουμε τη δέουσα προσοχή στη φρεσκάδα και την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος, θέματα τα οποία αποτελούσαν πάντοτε βασικές δεσμεύσεις του Ομίλου Ferrero.

Ο Όμιλος συνέχισε τη στρατηγική της τεχνολογικής αναβάθμισης μέσα από την αύξηση του παραγωγικού της δυναμικού, με το ύψος των κεφαλαιουχικών επενδύσεων να φτάνει συνολικά τα 631 εκατομμύρια ευρώ (σε σύγκριση με τα 646 εκατομμύρια ευρώ της προηγούμενης χρήσης). Από το σύνολο των κεφαλαιουχικών επενδύσεων, το πιο σημαντικό κομμάτι αφορά τα εργοστάσια και τις μονάδες παραγωγής (552 εκατομμύριαευρώ, ήαλλιώς 5,3% των καθαρών πωλήσεων, σε σύγκριση με τα 557 εκατομμύρια ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ή 5,8% των αντίστοιχων καθαρών πωλήσεων) και κατευθύνθηκε κυρίως στην Ιταλία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Κίνα και την Ινδία.

Σύμφωνα με στοιχεία της 31ηςΑυγούστου 2016, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων της Ferrero ανέρχεται σε 32.990.