ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Σε ολόκληρο τον κόσμο, δίνεται όλο και μεγαλύτερη προσοχή σε θέματα σωστής διατροφής, δίαιτας και φυσικής δραστηριότητας, γεγονός με ιδιαίτερη σημασία για τη διεθνή κοινότητα των εταιρειών τροφίμων και ποτών, μέλος της οποίας είναι και η Ferrero.
Η Ferrero υποστηρίζει το ότι η υπεύθυνη εμπορική επικοινωνία μπορεί να βοηθήσει τον καταναλωτή να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις σε σχέση με διάφορα προϊόντα της κατηγορίας τροφίμων και ποτών, καθώς επίσης να κατανοήσει το ρόλο της σωστής διατροφής, της δίαιτας και της φυσικής δραστηριότητας στην επίτευξη ενός υγιεινού και δραστήριου τρόπου ζωής. Με τη μετάδοση εμπορικών μηνυμάτων που είναι συνεπή με τις αρχές της σωστής διατροφής, της ισορροπημένης δίαιτας, της φυσικής δραστηριότητας και της προσωπικής επιλογής, ο κλάδος μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο.

Η Ferrero, ως διεθνής παίκτης του κλάδου, εφαρμόζει συστηματικά το «Πλαίσιο Υπεύθυνης Επικοινωνίας Τροφίμων και Ποτών- Framework for responsible food and beverage communication» το οποίο έχει υιοθετήσει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC), καθώς επίσης και τους κατά τόπους εθνικούς ή περιφερειακούς κανόνες αυτο-ρύθμισης που ισχύουν σε αυτή τη βάση.
Η Ferrero αναγνωρίζει την ανάγκη να υπάρξει κατάλληλος μηχανισμός που θα επιβάλλει κυρώσεις ή θα διορθώνει διαφημίσεις οι οποίες δεν ικανοποιούν τους παραπάνω αυτο-ρυθμιστικούς κανόνες.


Η Ferrero πιστεύει ότι η αποτελεσματική αυτο-ρύθμιση της εμπορικής επικοινωνίας προσφέρει ένα πολύτιμο πλαίσιο, το οποίο εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των καταναλωτών σε σχέση με την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των σχετικών διαφημιστικών μηνυμάτων.
Για αυτό το λόγο η Ferrero, από μόνη της αλλά και σε συνεργασία με τις Ενώσεις στις οποίες ανήκει, όπως η Διεθνής Ομοσπονδία Διαφημιστών (WFA) και η Διεθνής Συμμαχία Εταιρειών Τροφίμων & Ποτών (IFBA), συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες αυτο-ρύθμισης, τόσο σε τοπικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο με τις Αρχές και την Πολιτική επικοινωνίας της Ferrero "Ferrero Advertising and Marketing Principles>