ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Οι κοινωνική πρωτοβουλία είναι μέρος της κοινωνικής και ανθρωπιστικής αποστολής του Ομίλου, και αποτελεί έκφραση των ηθικών αξιών που δημιουργουν στούς ανθρώπους μας ένα πνεύμα ενότητας και σύνδεσης με την εταιρία.
Το πρόγραμμα κοινωνικής πρωτοβουλίας στοχεύει στην επέκταση της δέσμευσης της Ferrero για συμπαγή συνεισφορά στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ανάπτυξης των πληθυσμών στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του πλανήτη.
Είναι ένα πρόγραμμα του οποίου η φιλανθρωπική αποστολή έχει εξελιχθεί από ένα εταιρικό πνεύμα και αντίληψη, το οποίο παρέχει τους οικονομικούς πόρους για την επιδίωξη των στόχων του σε μεγαλύτερη έκταση σε παγκόσμιο επίπεδο, με συγκεκριμένο ενδιαφέρον για τις αγορές και τα προιόντα που αποτελούν μέρος του στρατηγικού σχεδίου μας.
Επομένως ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι η δημιουργία απασχόλησης στον Τρίτο κόσμο στη συσκευασία των προιόντων τα οποία καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες αυτού του πληθυσμού, είναι μέσα στα όρια της οικονομικής τους εμβέλειας και αντιστέκονται στις μεγάλες θερμοκρασίες.
Θα πρέπει να προστεθεί οτι το ερμητικό κλείσιμο εξασφαλίζει την αντιβακτηριακή προστσία, η οποία είναι απαραίτητη σ’ αυτές τις χώρες στις οποίες η υγιεινή είναι απισφαλής.
Μ’ αυτό τον τρόπο το πρόγραμμα Κοινωνικής Πρωτοβουλίας αγγίζει τους στόχους που το εμπνέουν, ειδικά σε ότι αφορά τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους.